Eğitim Detayları

Course Image
Katılımcı : 1318

Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC)

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Giriş
PLC Fiziksel Özelliklerinin Tanıtımı
Tia Portal_da Proje Oluşturma, Donanım Ekleme
Ve, Veya İşlemleri, Tag Kavramı ve Döngü Mantığı ve Uygulaması
Move Komutu ve Uygulaması
CTU Yukarı Sayıcı Komutu Çalışma Prensibi ve Uygulaması
Karşılaştırıcı Komutları ve Uygulamaları
Watch Tablosu ve Force Tablosu Kullanımı
TP Türü Zamanlayıcı Komutu ve Uygulaması
Sistem Hafıza Bitleri ve Uygulaması
Projeye Panel Eklemek ve Ağ Kurmak
Analog Giriş ve Uygulaması
Alıştırma

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programın Amaçları

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programa Giriş Koşulları

1. İlkokul mezunu olmak.

2. 15 yaşını tamamlamış olmak.

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.