Eğitim Detayları

Course Image
Katılımcı : 4514

Özel Eğitimde Toplumsal Farkındalığı Artırma

Özel Eğitimde Kullanılan Tanımlar ve Terimler
Ulusal ve Uluslararası Yasalarda Engellilik
Türkiye'de Sunulan Özel Eğitim Hizmetleri
İşitme Yetersizliği Olan Bireyler
Görme Yetersizliği Olan Bireyler
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler
Bedensel Engelliler
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Özellikleri
Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireylerin Özellikleri
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireylerin Özellikleri
Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerin Özellikleri
Üstün ve Özel Yetenekli Olan Bireylerin Özellikleri
Alıştırma

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programın Amaçları

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programa Giriş Koşulları

1. Okuryazar olmak.

2. 18 yaşını doldurmuş olmak.