Eğitim Detayları

Course Image
Katılımcı : 4147

Öğretmenlere Yönelik Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Öğretmen Yeterlilikleri
Çok Kültürlü Ortamda Sınıf Yönetimi
Materyal Geliştirme
Ölçme Değerlendirme
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Düzeyde İletişim
Dil Becerilerinin Geliştirilmesi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
Sınav

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programın Amaçları

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programa Giriş Koşulları

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan ve sınıflarında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler.