Eğitim Detayları

Course Image
Katılımcı : 922

Kanun Eğitimi Başlangıç Düzeyi

Kanun Sazının Tanıtımı
Temel Nota Bilgisi
Türk Müziği Ses Sistemine Giriş
Kanun Üzerinde Notaları Tanımlama
Akort Nasıl Yapılır?
Parmak Egzersizleri
Kanun Sazı Üzerinde Alıştırmalar
Eğitimde Kullanılan Eserlerin Notaları

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

 Bu kurs programı ile bireye geleneksel Türk müziğinin önemli çalgılarından olan kanunu çalma tekniklerini kavraması ve uygulaması, klasik Türk musikisinin temel yapı taşlarından olan makamlar hakkında teorik alt yapı oluşturması, gerek Türk sanat müziği gerekse Türk halk müziği türlerine eser dağarcığı oluşturması amaçlanmıştır. 

Programın Amaçları

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

 Bu kurs programı ile bireye geleneksel Türk müziğinin önemli çalgılarından olan kanunu çalma tekniklerini kavraması ve uygulaması, klasik Türk musikisinin temel yapı taşlarından olan makamlar hakkında teorik alt yapı oluşturması, gerek Türk sanat müziği gerekse Türk halk müziği türlerine eser dağarcığı oluşturması amaçlanmıştır. 

Programa Giriş Koşulları

  1. Okur yazar olmak.
  2. 15 yaşını tamamlamış olmak.
  3. Kurs için gerekli zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.