Eğitim Detayları

Course Image
Katılımcı : 3735

Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık

İklim Değişikliği ve Çevre
Küresel Enerji ve Radyasyon Dengesi
İklim Niçin Değişir?
Küresel İklim Değişikliği
İklim Değişikliği ile Mücadele Politikaları
Enerji Verimliliği
Küresel Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Kirlilik Kaynakları

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı  (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Bu kurs; içinde yaşadığımız dünyada her türden yaşamı mümkün kılan döngüleri, ekosistemi anlama becerisi kazandıracak, insan yaşamını tüm bu döngülerle uyumlu hale getirecek, tüm canlılar için sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı olanaklı kılacak ekoloji (çevre) okuryazarlığı eğitimine odaklanmaktadır.

Programın Amaçları

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı  (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Bu kurs; içinde yaşadığımız dünyada her türden yaşamı mümkün kılan döngüleri, ekosistemi anlama becerisi kazandıracak, insan yaşamını tüm bu döngülerle uyumlu hale getirecek, tüm canlılar için sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı olanaklı kılacak ekoloji (çevre) okuryazarlığı eğitimine odaklanmaktadır.

Programa Giriş Koşulları

  1. Okuryazar olmak.
  2. 15 yaşını tamamlamış olmak.